Blog

Ako písať články?

Tri hlavné ciele textu                         

Rozlišujeme tri hlavné ciele textu. Po prvé vašim cieľom by mohlo byť len informovanie ľudí. Druhým cieľom by mohlo byť presvedčenie ľudí. Chcete, aby ľudia kupovali vaše produkty alebo sa vrátili na vaše webové stránky. Konečný cieľ vášho textu môže byť zábavný alebo náučný. Mohli by ste napísať text, aby ste mohli baviť svoje publikum, napríklad tým, že sa budú smiať alebo ich posuniete ďalej. Tieto tri textové ciele sa vôbec nevylučujú. Písanie článkov by malo mať informatívny a zábavný charakter súčasne.
Dlhodobé podnikateľské ciele a textové ciele                                 
Okrem cieľa vášho textu vaša spoločnosť alebo vaše webové stránky budú mať dlhodobé obchodné ciele. Mali by ste premýšľať o týchto dlhodobých obchodných zámeroch pri určovaní cieľov textu na vašich webových stránkach. Cieľom je informovať ľudí. Chceme však, aby sa ľudia stali návštevníkmi vrátili sa a získali dôveru vo vašu značku. Nakoniec, dlhodobým cieľom písania článkov je získať dostatočnú dôveru k tomu, aby si ľudia kúpili jeden z našich produktov.
Majte na pamäti, že ak je cieľom vášho príspevku vytvárať odkazy pre ostatných, mali by ste premýšľať aj o charaktere vášho príspevku. Ak chcete, aby váš príspevok priťahoval odkazy z iných stránok, aby ste zlepšili svoje poradie v službe Google, mali by ste sa zamerať na písanie informatívnych alebo zábavných príspevkov. Presvedčivé príspevky, v ktorých sú argumenty o predaji dôležité, nebudú dostatočne prepojené s čisto informatívnymi príspevkami. Ľudia s väčšou pravdepodobnosťou zdieľajú informatívny alebo zábavný príspevok ako čisto presvedčivý príspevok, pretože tieto príspevky sú bez sprievodných motívov.
Advertisements

SEO konzultant

V segmente SEO je veľmi dôležitá komunikácia a jasnosť. Dúfajme, že môžeme jednoznačne odpovedať na otázku: Kto je to SEO špecialista? Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) pomáha ľuďom nájsť produkty a informácie o vyhľadávačoch, ako sú Google a Bing. SEO špecialista potom skúma a analyzuje trendy a osvedčené postupy online na vývoj a implementáciu stratégií, ktoré zlepšujú výsledky vyhľadávania. Celkovým cieľom je zvýšiť úroveň návštevnosti webových stránok pomocou kľúčových slov a tém na kľúčové slová, aby ste zlepšili používateľskú skúsenosť a splnili smernice pre vyhľadávače, ktoré máte dané. Vyhľadávače sa však stále menia. A SEO špecialisti musia držať krok. Zvážte napríklad vyhľadávanie kľúčového slova: “SEO”. Prečo? Práve preto, že by vám to mohlo viacej objasniť problematiku, ktorou sa konzultanti zaoberajú. Práca SEO špecialistu sa nezastaví s pár vylepšeniami webových stránok a niekoľkými odkazmi roztrúsenými po internete. Namiesto toho musí špecialista neustále hľadať trendy, a nájsť nové spôsoby, ako maximalizovať návštevnosť webových stránok.

Kreatívna agentúra

Sociálne médiá sú jedným kusom veľmi veľkej hádanky, ktorú by nejeden z nás chcel vyriešiť. Potrebujete to vyriešiť hlavne kvôli tomu, aby ste uspeli vo vašom digitálnom marketingovom úsilí, pretože podporuje vaše digitálne marketingové úsilie už len tým, že sa budete snažiť dosiahnuť nejaký úspech.
Máte webovú stránku? Blogujete? Chcete, aby ľudia videli vaše webové stránky? Chcete, aby ľudia čítali váš blog? Chcete dostať ľudí do takej situácie, aby sa zaregistrovali vašu ponuku v emailoch?
Marketing sociálnych médií podporuje všetky tieto veci a hlavne preto je taký nevyhnutný. Nenechajte sa ponechať v tme a nevynechajte príležitosti. Bez ohľadu na to, či prevádzkujete marketing sociálnych médií vo vlastnom podniku alebo si najmete agentúru, uistite sa, že zostáva sociálny a kreatívny.
V prípade, že ste sa rozhodli, že potrebujete podporu zo strany profesionálov, neváhajte a kontaktujte jednu z dobrých marketingových agentúr.

PPC kampane

Čo všetko je k dispozícii pri PPC kampani?
Webová stránka FX ponúka reklamu za platenú cenu za kliknutie v sieti Google a Bing Search. Ak chcete, aby vaša PPC reklama prekonala tieto siete, zvážte remarketing alebo mobilné reklamy!
Remarketing – Vďaka efektívnym výzvam na akciu spolu s presvedčivými návrhmi remarketingové reklamy pripomínajú návštevníkom stránok, že sa neskôr vrátia na vašu stránku. Účinným doplnkom je správa PPC kampani a  možnosti zacielenia zahŕňajú zobrazovanie remarketingových reklám návštevníkom, ktorí si prezerali kľúčovú webovú stránku, alebo potenciálnemu zákazníkovi, ktorý odišiel do polovice procesu nákupného košíka. Remarketing PPC vám umožňuje zachytiť a konvertovať potenciálnych zákazníkov, ktorí by inak boli konkurencii stratení.
Reklamy pre mobilné zariadenia – od roku 2010 vyhľadávače hlásili v priemere 25% vyhľadávaní na mobilných zariadeniach. S potenciálne 25% potenciálnych zákazníkov, ktorí vykonávajú vyhľadávanie na svojich tabletoch alebo smartfónoch, umožňuje mobilný PPC vašim firmám zacieliť na veľké publikum,a tak dokázať to, že správny manažér PPC kampane môže premeniť aj vás na nového zákazníka. V prípade mobilných reklamných kampaní vytvárajú odborníci webových stránok na webových stránkach PPC reklamy špeciálne na vytváranie vysokých mier prekliknutia a miery konverzie od používateľov vyhľadávajúcich mobilné zariadenia.
Služby správy PPC pre neziskové organizácie
Ak vaša nezisková organizácia má záujem o partnerstvo s WebpageFX pre správu PPC alebo ak v súčasnosti používate program Google Ad Grants na inzerciu na PPC, pozrite si neziskové ceny za správu služieb PPC, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako môžeme Pomôcť vašej organizácii prilákať viac darcov alebo potenciálnych zákazníkov.
Ako robí WebpageFX autoritu pre cenové riadenie PPC?
WebpageFX má niektorých z najlepších obchodníkov s internetom v odvetví s viac ako 15 vlastnými certifikovanými profesionálmi v službe AdWords. Váš predajca na internete bude certifikovaný spoločnosťou PPC a vaša kampaň bude ťažiť z ich bohatých skúseností s prevádzkou platených kampaní. WebpageFX ponúka služby internetového marketingu, pretože PPC bola jednou z reklamných možností.

Platená reklama na webových stránkach

Rozhodli ste sa pre podnikanie? Potrebujete svoju webovú stránku alebo váš produkt zviditeľniť na internete alebo na inej webovej stránke? Potom ste sa dostali do magického bodu, kedy potrebujete zvýšiť vašu popularitu, návštevnosť webovej stránky, lojalitu a komunitu nových si trvalých klientov. Ak vaša webová stránka či e-shop obsahuje množstvo informácií, zdrojov a služieb, ktoré poskytujete, môžete skúsiť vašu stránku zviditeľniť prostredníctvom platenej reklamy na webe. V prípade, že máte v záujme zarobiť viacej peňazí, potrebujete vašu stránku naozaj zviditeľniť a publikovať. Je pravdou, že možno sa vám bude zdať nelogické platiť za reklamu, ale v prípade, že vaši klienti či zákazníci alebo návštevníci stránky poklesli potrebujete naozaj získať pozíciu, kedy vašu stránku budú navštevovať ľudia z radosťou a budú sa zaujímať o služby a produkty, ktoré práve vy ponúkate.

Webové stránky

Webový marketing spája širokú škálu marketingových stratégií, ktoré vyžadujú tradičné marketingové porozumenie a pochopenie nových technológií. Obchodníci musia pochopiť silné a slabé stránky rôznych marketingových aktivít, keď rozvíjajú svoju marketingovú stratégiu a analyzujú tieto aspekty vytvorením marketingového plánu. Obchodník musí pochopiť, čo predáva a kto je jeho cieľový zákazník. Rôzne reklamné stratégie oslovujú rôzne segmenty obyvateľstva. Napríklad sociálne médiá sú vo veľkej miere využívané mladými ľuďmi, zatiaľ čo starší používatelia internetu sú viac závislí od e-mailu. Rozsiahla analýza prieskumu trhu odhaľuje informovanie o tom, čo zákazníci chcú a kde sa zhromažďujú. Akonáhle spoločnosť určí cieľovú skupinu a všeobecnú stratégiu, mali by začať rozvíjať svoju online prítomnosť. To môže zahŕňať všetko od tvorby videí až po vytvorenie celých webových stránok, kde sa cena web stránky pohybuje v rôznych cenových skupinách. Technologická infraštruktúra, ktorá stojí za webovým marketingom, je rovnako dôležitá ako jej posolstvo a estetika. Spoločnosti musia zabezpečiť, aby ich marketingové správy boli prístupné každému bez ohľadu na technológiu, ktorú používajú. Keď sa reklamy zobrazia online, spoločnosť sleduje, aký veľký je ich dojem. Webový marketing uľahčuje spoločnostiam sledovať, ako úspešné sú ich webové stránky. Pri každom kliknutí na bannerovú reklamu alebo sledovanie videa sa tieto informácie odošlú obchodníkovi. Ak sú ciele webovej stránky splnené, kampaň môže byť považovaná za úspešnú. Ak cieľové čísla neklesnú, spoločnosť bude musieť zdokonaliť svoju reklamnú stratégiu.
Marketingoví manažéri sociálnych médií plánujú a dohliadajú na to, ako spoločnosti používali sociálne médiá. Budú tak riadiť marketingové kampane pomocou Facebooku, Twitteru, Youtube a ďalších nástrojov sociálnych sietí. Ich úlohou bude maximalizovať potenciál súčasných technológií pri hľadaní sľubných nových technológií v budúcnosti.

Tvorba webstránky

Ako už určite všetci viete tvorba webových stránok nie je nič komplikované a však tiež to nie je nič veľmi jednoduché. Povedzme si preto, že tvorba webstránok spočíva v tom, že dizajnovanie musí byť naozaj kvalitné a samotné programovanie webovej stránky spočíva z dôkladnej prípravy. Práve príprava je totiž zárukou, že webová stránka bude úspešná tak ako z pohľadu klienta tak aj z pohľadu užívateľa ale ja pohľadu vyhľadávačov. Prvá vec, pred tým ako začneme pracovať na tvorbe webu, je nevyhnutná konzultácia s klientom, majiteľom webovej stránky, ktorý by mal presne zadefinovať aké sú jeho obchodné ciele a zároveň je potrebné aj zrealizovať dôkladnú analýzu trhu a konkurencie. Na základe analýzy dokážeme vyhodnotiť aké sú reálne príležitosti, ktoré má naša – vaša webová stránka na danom zahltenom online trhu. Dôležitým faktorom je taktiež poznať na akú cieľovú skupinu sa naša webová stránka bude zameriavať a koho všetkého prostredníctvom našej webovky chceme osloviť.

Čo je Pay Per Click reklama?

ppc reklama
Stručná Pay Per Click definícia je: PPC je druh sponzorovanej online reklamy, ktorá sa používa v širokej škále internetových stránok, vrátane vyhľadávačov, kde inzerent platí len vtedy, ak webový používateľ klikne na ich reklamu. Z tohto dôvodu titul, “pay per click”.
Keď nás naši klienti požiadajúo definovanie Pay Per Clickpovieme im, že PPC je nákladovo veľmi efektívny spôsob, ako im umožníme aby si ich stránky všimol ich cieľové publikum, zatiaľ čo naše ďalšie internetové marketingové stratégie sú postupné a pomáhajú ich webu dosiahnuť ich prirodzený potenciál.
pay_per_click.jpg
V istom zmysle, PPC reklama funguje ako tiché aukcie. Inzerenti prihadzujú na kľúčové slová alebo na frázy, ktoré sú podľa nich ich cieľové, publikum by malo zadať vyhľadávacie pole, keď hľadajú konkrétny tovar alebo služby. Keď rôzny užívatelia webových stránok vyhľadávajú na webe tak do poľa vyhľadávača, ktorý zodpovedá zoznamu kľúčových slov inzerenta vpíšu slovo, ktoré sa nachádza na ich webe.Je to prepojené tak, že to kooperuje s webovou stránkou a s obsahom, ktorý koreluje s kľúčovými slovami a frázami vybranými zadávateľmi reklamy.PPC reklama môže byť zobrazená na stránke. V prípade, že máte záujem o PPC reklamu tak skúste zadať do vyhľadávača ppc Bratislava a uvidíte koľko webových odkazov sa vám zobrazí. Vo vyhľadávačoch je PPC reklama vždy umiestnená tesne nad alebo napravo od výsledkov vyhľadávania kde je ľahko viditeľná. Na iných druhoch webových stránok bude reklama zas umiestnená v mieste, ktoré dizajnéri webových stránok považujú za najvýhodnejšie miesto pre inzerenta.
Rozlišovať PPC reklamy od prirodzených výsledkov vyhľadávania zobrazených na stránke, bude pre vyhľadávače často umiestniteľné ako  PPC reklamy za “sponzorované odkazy” alebo “sponzorované odkazy”, ktoré tiež uľahčujú ich veci na stránkach, ktoré sú plné s textom a ďalšími položkami ktoré konkurujú pozornosti na webe.

Ako vytvoriť reklamu na internete zadarmo

Ste majiteľom firmy? Alebo ste si len rozbehli podnikanie na vlastné účeli a potrebujete sa zviditeľniť? Či je už vaša firma alebo spoločnosť úplne nová alebo si len chcete zvýšiť predaj existuje mnoho spôsobov ako inzerovať zadarmo. Množstvo ľudí používa vyhľadávače namiesto katalógov, novín alebo miesto toho aby hľadali inzeráty v miestnych obchodoch. Naučiť sa ako inzerovať na internete zadarmo si vyžaduje čas a úsilie, ale je to veľmi dôležitá súčasť marketingu vašej spoločnosti. Prinášame vám zopár rád ako na to.
1. Zaobstarajte si reklamu v Google vyhľadávači tak, aby ste boli vždy prvý vo výsledkoch vyhľadávania
2. Rovnako ako na googli si môžete vytvoriť účet aj na yahoo
3. Nastavte si účty na Facebooku, Twitery ale aj na MySpace
4. Vytvorte si vlastnú webovú stránku alebo blog
5. Skúste umiestniť svoju reklamu na miestne webové stránky
Možností ako zviditeľniť svoju reklamu je veľa, nechajte sa preto inšpirovať a dostaňte sa do obzoru vaším potencionálnym zákazníkom.

Čo je to SEO?

SEO, čo to je? Určite ste sa už stretli s touto skratkou a možno ste nevedeli presne čo to znamená. SEO je optimalizácia pre vyhľadávače. V praxi sa tak zvyšuje kvantita a kvalita prevádzky vašich webových stránok prostredníctvom neplatených výsledkov vo vyhľadávači.
Dôležitým aspektom SEO optimalizácie je, že robí vaše webové stránky ľahko viditeľné pre užívateľov.
Čo všetko zahŕňa SEO?
Aby sme pochopili, čo SEO naozaj znamená, poďme sa pozrieť na to čo všetko SEO zahŕňa a aké sú jeho časti:
Kvalita – môžete prilákať všetkých návštevníkov na svete vďaka tomu že Google im povie že ste zdrojom informácií, ktoré naozaj hľadajú. Snažíme sa tak prilákať návštevníkov, ktorí majú skutočný záujem o produkty, ktoré ponúkame.
Množstvo – akonáhle budete mať správnych ľudí musíte zvyšovať aj ich počet, čiže prvoradá je kvalita a potom hneď po nej nasleduje kvantita.
Výsledky – reklama tvorí významnú časť celého SEO fungovania, dobrá reklama je polovičný úspech. Výhodou je, že za takýto druh reklamy nemusíte platiť.
Ako SEO funguje?
Môžeme povedať, že vďaka webovým vyhľadávačom ako sú Google, Yahoo! alebo Bing môže seo naozaj dobre fungovať. Do kolónky, kde sa zadávajú kľúčové slová, zadá užívateľ to čo hľadá a vďaka optimalizácii mu google vyhľadá všetky spojenia so stránkami, ktoré tieto kľúčové slová zahŕňajú. Odpovie vám dlhým zoznamom odkazov na webové stránky, ktoré zodpovedajú vášmu hľadaniu.
Tu je návod, ako to funguje: Google (alebo akýkoľvek vyhľadávač, ktorý používate) má crawler, ktorý ide von a zhromažďuje informácie o celom obsahu, ktoré môžete nájsť na internete. Takýmto spôsobom sa zostavý istý index. Tento index je potom prevádzaný cez algoritmus, ktorý sa snaží o to aby výsledky zodpovedali všetky dáta s vašou otázkou alebo s vašimi kľúčovými slovami, ktoré ste hľadali.